Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3854 1d68
Reposted fromBeardedone2017 Beardedone2017 viayourhabit yourhabit
8363 fbb8
4343 cdca
making love
Reposted fromsouporn souporn viain-flagranti in-flagranti
3909 b48f
8581 62cf
Reposted fromloveandsex loveandsex vialetshavesex letshavesex
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viazapachsiana zapachsiana
4713 9501
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
2272 af44

mrbtates:

inkdnready:

…😈

A personal favorite…

Reposted fromsexygoodies sexygoodies
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viain-flagranti in-flagranti

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viain-flagranti in-flagranti
5360 e8c9
Reposted fromjohnkeats johnkeats viamadadream madadream
4600 389d
Reposted fromjohnkeats johnkeats viamadadream madadream
7080 60d9
Reposted fromamatore amatore
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— Wspomnienia Ryszarda Gerta, Kominy. Oświęcim 1940-1945
Reposted frompatronus patronus viayveee yveee
8610 87e5
“ To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. ”

— B. Rosiek
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viamadadream madadream
6886 2a82
Reposted frommaking-love making-love viamadadream madadream
1433 874d 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viamadadream madadream
4562 b706
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viasexlovenmagic sexlovenmagic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl