Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2162 abd3 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
3514 b0a1 500
Reposted fromyannim yannim viapffft pffft

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid viamefir mefir
Zaczynamy jako nieznajomi. Tak samo kończymy.
— Piotr C - Brud
Reposted fromresort resort viamefir mefir
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaarrima arrima
0182 1bb2 500
dlatego tesknie w milczeniu...
Reposted fromdesperateee desperateee viaarrima arrima
7480 5a15
Reposted from4777727772 4777727772 viaarrima arrima
9391 b35c
Reposted fromPTA PTA viaarrima arrima
Najgorsze, co możesz zrobić, to zostać sam z problemem, który dusisz
w brzuchu, czujesz w sercu, a analizujesz w głowie.
— Włodek Markowicz
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasurpriseme surpriseme
0448 6ebe
Reposted from4777727772 4777727772 viadynamite dynamite
5927 f98a 500
Reposted fromzombiehunter zombiehunter viaApriloNeil ApriloNeil
Szczęściem jest mieć kogoś, kto bez względu na wszystko, złapie cię za rękę i powie, że Cię kocha i, że zawsze możesz na niego liczyć. 
Reposted fromyourhabit yourhabit
związek, w którym masz być cicho i nie możesz mieć o nic pretensji, o nic zapytać nie jest związkiem. 
— M.
Reposted fromyourhabit yourhabit

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viayourhabit yourhabit
Nieważne, kto cię zranił. Ważne, kto sprawił, że znów się uśmiechasz.
— Evanna Shamrock
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaawaken awaken
Trudno topić smutki jak się nauczyły pływać
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir viaawaken awaken
przybądź i jeżeli chcesz mi coś zarzucić,
zarzuć mi ręce na szyję.
— leopold staff
Reposted fromdried dried viaarrima arrima
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viayourhabit yourhabit
Blizny świadczą o tobie(...) Mówią, że jesteś silna i że przeżyłaś coś, co kogoś innego by zabiło. 
— Gena Showalter
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viayourhabit yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl