Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4562 b706
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viasexlovenmagic sexlovenmagic
7838 3196

alliplayful:

💋🖤Just the kind of morning attention I needed, thank you lover

Reposted fromamatore amatore
Cztery godziny snu z tobą w ramionach daje mi więcej niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy cie ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost - Po tej stronie grobu
Reposted fromtimetolove timetolove viaunhappys unhappys
Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce.
— Jess Rothenberg “Po tamtej stronie ciebie i mnie”
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamefir mefir
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viamefir mefir
0730 7b93
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
2621 1380

Buongiorno

Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
Niektórzy staną Ci na palec i gorąco za to przepraszają. Inni podepczą Ci serce i nawet nie zdają sobie z tego sprawy.
— Ty na przykład...
6343 b30d
Reposted fromdusielecc dusielecc viayourhabit yourhabit
boję się, że nawet stojąc w czyichś ramionach, nie będę umiała odwrócić od Ciebie wzroku.
Reposted fromnotenough notenough viayourhabit yourhabit
8745 3d2e
Reposted fromamatore amatore
0269 f761
Reposted fromamatore amatore
0268 bfdc
Reposted fromamatore amatore
8745 3d2e
Reposted fromamatore amatore
gdy kobieta okazuje niezdecydowanie, natychmiast podejmij za nią decyzję
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viaMerlinka Merlinka
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaawaken awaken

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl