Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Wtula się we mnie, bo już nigdy więcej mnie nie oszuka. Wtula się, bo już nigdy więcej nie będzie przy mnie dodawała sobie centymetrów do realnego wzrostu. Wtula się, bo zaakceptowała swoją rolę. Która przecież i tak jest ogromna. Wtula się, bo w końcu zrozumiała, co to znaczy, że ktoś mógłby za nią dać się publicznie rozstrzelać..

— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutline outline viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Tak naprawdę nauczyłeś mnie jednej rzeczy; bez względu na to, co się stanie, dam sobie radę. Jestem silniejsza niż myślałam. Niż Ty myślałeś.
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle. 
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromte-quiero te-quiero viagingillo gingillo
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromwisniewski wisniewski viajoder joder
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
1431 2426
Reposted frompussyporn pussyporn viaKameliaLove KameliaLove
1435 5e49
Reposted frompussyporn pussyporn viaKameliaLove KameliaLove
To samo gówno, tylko dzień inny.
— s. king
3493 3af2
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vianivea nivea
2899 3091
Reposted fromamatore amatore viamaking-love making-love
3539 82e7
6892 0311
Reposted frommaking-love making-love
8797 7a03
Reposted frommaking-love making-love
2700 79ac
Reposted fromkinu kinu viamaking-love making-love
7222 c9fb
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viamaking-love making-love
9358 cd9a
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viamaking-love making-love
4048 d3c5 500
Reposted fromamatore amatore viamaking-love making-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl