Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0730 7b93
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
2621 1380

Buongiorno

Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
Niektórzy staną Ci na palec i gorąco za to przepraszają. Inni podepczą Ci serce i nawet nie zdają sobie z tego sprawy.
— Ty na przykład...
6343 b30d
Reposted fromdusielecc dusielecc viayourhabit yourhabit
boję się, że nawet stojąc w czyichś ramionach, nie będę umiała odwrócić od Ciebie wzroku.
Reposted fromnotenough notenough viayourhabit yourhabit
8745 3d2e
Reposted fromamatore amatore
0269 f761
Reposted fromamatore amatore
0268 bfdc
Reposted fromamatore amatore
8745 3d2e
Reposted fromamatore amatore
gdy kobieta okazuje niezdecydowanie, natychmiast podejmij za nią decyzję
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viaMerlinka Merlinka
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaawaken awaken

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viaawaken awaken
czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viazapachsiana zapachsiana
9064 fb1c 500
3032 c4db
Reposted fromamatore amatore
3006 15ab
Reposted fromamatore amatore
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl